top of page

Cliëntenraad 

De cliëntenraad


We Care and Travel is bezig om een cliëntenraad op te richten. We zijn een kleine zorginstelling en hebben hierdoor nog geen leden in de cliëntenraad. We zijn dus opzoek naar leden.

 De criteria om toe te treden tot de cliëntenraad zijn: De leden ontvangen of hebben zorg ontvangen van We Care and Travel; (ze hebben vanuit deze positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg)

Leden hebben vroeger zelf in de zorg gewerkt of ervaring hebben als bestuurder. (Dit is een pré).De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij kunnen zich daarna niet opnieuw kiesbaar stellen voor nogmaals een periode van vier jaar.Wij zijn op dit moment op zoek naar 4 leden!


Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt 1 tot 2 keer per jaar met de directie en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van We Care and Travel.

De raad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.


Wat doet de cliëntenraad niet

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt. De cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt, dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.


Notulen en jaarverslag

De cliëntenraadsvergaderingen worden vastgelegd in notulen. Aan de hand van de notulen wordt er ieder jaar een jaaroverzicht gemaakt van de activiteiten van de cliëntenraad. Dit jaaroverzicht maakt deel uit van het sociaal jaarverslag van de organisatie.


Hoe bereikt u de cliëntenraad

De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door We Care and Travel.

U kunt zich schriftelijk wenden tot:

We Care and Travel V.O.F.

Abeelstraat 8

4621 AH Bergen op Zoom

info@wecaretravel.nl


Als u interesse heeft in deelname aan de cliëntenraad kunt u bellen met We Care and Travel op het nummer 06-48222165. U zult dan geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de procedure van benoeming.

bottom of page