top of page

Persoonlijke verzorging

Er kan zich een situatie voordoen, waarin u niet (meer) in staat bent voor uzelf te zorgen. Als u bepaalde verzorgingshandelingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, ziekte of uw (fysieke) beperking, staan onze zorgverleners klaar om u te ondersteunen en begeleiden bij uw dagelijkse lichamelijke verzorging. We Care and Travel biedt professionele en respectvolle hulp in de eigen, vertrouwde omgeving in nauw overleg met de cliënt!

Onze zorgverleners komen bij u thuis en helpen bij uw persoonlijke verzorging, zoals onder andere: aan/uitkleden, douchen/wassen, hulp bij transfer binnenshuis, toiletgang.  De persoonlijke verzorging wordt van tevoren met u besproken. 


Wassen & aankleden

Ondersteuning bij het maken van eten

Hulp bij het opstaan


Begeleiding van ouderen en/of dementeren

Gehandicaptenzorg, autismezorg 

hulp met het organiseren van je dagelijkse activiteiten


bottom of page