top of page

Uitsluitingscriteria 2.0

Onze zorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze zorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen. De welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkst. Daarom zal onze zorgorganisatie cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cliënten voor wie specifieke specialistische handelingen nodig zijn, of waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door onze zorginstelling geboden kan worden.


Andere uitsluiting zijn cliënten:

1. met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;

2. met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

3.die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;

die verbaal zeer agressief zijn;

4.die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;

5.die veelvuldig van adres veranderen;

6. met actuele (soft) drugs-en/of alcoholverslaving;

7. Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;

8. Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;

9.Die suïcidaal gedrag vertonen;

10. Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden;

11.Met psychoses;

12.aan wie vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of behandeling. (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie).

bottom of page